SILJA LAID

Silja Laid on töötanud raamatupidamisevaldkonnas alates 1997 aastast. 2009.aastal lõpetas ta Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkooli majanduse erialal.

Silja on töötanud tootmis-, transpordi- ja põllumajandusettevõttes pearaamatupidajana. Kogemuste saamiseks töötas kolm aastat rahvusvahelistele klientidele raamatupidamiseteenust pakkuvas ettevõttes raamatupidajana ning on selle kogemuste pagasi endaga kaasa võtnud lektoritöösse. Aastatel 2014-2017 andis raamatupidamise algkursuse loenguid Täiskasvanute Koolituskeskuses OÜ lektorina. 2015. aastast alates on koostöö Pärnumaa Kutsehariduskeskusega raamatupidamise ja äriplaani koostamise loengute läbiviimisel. Alates 2019. aastast on pühendunud pigem veebipõhisele raamatupidamise algõppele. Jätkuvalt tegeleb Silja pereettevõtete raamatupidamiste korraldamisega ning on juhatuse liige. Lisaks on ta ka alustanud õpinguid täiskasvanute koolitaja kutse saamiseks.