e-ÕPE: Praktiline raamatupidamise koolitus (80ak)

Kestus : 80 ak

Koolitaja : Kaide-Liis Suurväli

Kursus toimub : 18.12.20-28.02.21

Hind : 1200 eurot

Eesmärk: Koolitusel omandada raamatupidamise algteadmised ja oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ning oskus korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, kuid sooviksid saada praktilisi teadmisi raamatupidamisest. Lisaks alustavad või tegutsevad  mikroettevõtte juhid, kes soovivad teha ise alguses oma ettevõtte raamatupidamist.

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusel õppija:

 1. tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 2. koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
 3. oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 4. tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
 5. koostab majandusaasta aruande põhiaruanded – bilanss, kasumiaruanne;
 6. oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva;
 7. oskab korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust;
 8. on läbinud koolituse vastavalt õppekavale ja esitanud ära 5 kodutööd.

Õppe ajal tuleb esitada ära 5 kodutööd, mille kohta annab koolitaja videovestluse teel tagasisidet.

ÕPPEKAVA:
1. Ettevõtlus tervikuna blokk tuletab meelde olulised baasteadmised. Õppevideod on koostatud alustavatele ettevõtjatele, kuid siiski väga olulised juba tegutsevale ettevõtjale. Tihti on meie arusaam erinevatest mõistetest ettevõtluses lünklik ja need videod ühtlustavad selle info.
2. Raamatupidamise teoreetiline teemablokk annab põhjaliku, kuid vägagi elulise ülevaate raamatupidamise seadusandlusest. Kõige rohkem tehakse vigu algdokumentide määratluses ja ei kasutata ära kõiki võimalusi kulusid optimeerida. Selle bloki kõige väärtuslikumad nipid on kulude struktuuri loengus, kus käsitletakse erinevaid maksuvabasid kulutusi.
3. Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktivas on väga praktiline õppevideode blokk, kus koolitaja näitab videos täpselt ette, mida ja kuidas peab tegema programmis.  Nende videode vaatamise tulemusena on sul võimalik teha ära olulised toimingud oma ettevõtte raamatupidamises.
3.1 kasutajakonto tegemine Merit Aktivasse ja erinevad eelseadistused
3.2 müügiarve koostamine
3.3 kuludokumentide sisestamine
3.4 aruandva isiku kuluaruannete sisestamine
3.5 erinevate makseviiside kasutamine raamatupidamises
3.6 pangaväljavõtte sisestamine ja tehingute kinnitamine
3.7 põhivara arvestus ja sisestus
3.8 laoarvestuse kasutamine
3.9 pearaamatu kannete koostamine
3.10 e-arve aktiveerimise juhend
3.11 digilahendused raamatupidamises

4. Personaliga seotud seadusandluse blokk annab nippe, kuidas tänapäeva ettevõtluses käib meeskonna loomine ja mis on oluline teada tööandjal.
4.1 Personali vajadus ja värbamine
4.2 Erinevad lepingud töötajatega
4.3 Tööohutus- ja tervishoiu nõuded ettevõttes

5. Töötajatega seotud kannete tegemine Merit Palk programmiga blokk annab väga täpsed videojuhised, kuidas kasutada töötajate haldamiseks Merit Palk programmi.

6.  Majandusaasta aruande koostamise bloki eesmärgiks on juhendada igat osalejat reaalse ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel.

LÄBIMISTINGIMUSED: Koolituse läbib õpilane, kes annab tagasisidet iga õppevideo kohta ja lisaks esitab ära kõik 5 kodutööd..
KOOLITUSEL VÄLJASTATAV DOKUMENT: Tunnistus/tõend raamatupidamise algõppe läbimise kohta.

KOOLITUSEL KASUTATAKSE ERINEVAID ÕPETAMISE MEETODEID: videoloengud, näited, praktiline töö ja esitatud kodutööd.

E-ÕPE: PRAKTILINE RAAMATUPIDAMISE KOOLITUS ALGAJATELE (40AK)

TOIMUMISE AEG:  18.12.20-28.02.21

HIND: 800€

KOOLITAJA: Kaide-Liis Suurväli

EESMÄRK: Koolitusel omandada raamatupidamise algteadmised ja oskus korraldada ja teostada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva ning oskus korraldada väikeettevõtte dokumendihaldust.

SIHTGRUPP: Koolitus on mõeldud inimestele, kellel puuduvad eelnevad kokkupuuted raamatupidamisega, kuid sooviksid saada praktilisi teadmisi raamatupidamisest. Lisaks alustavad või tegutsevad  mikroettevõtte juhid, kes soovivad teha ise alguses oma ettevõtte raamatupidamist.


ÕPIVÄLJUNDID:
Koolituse tulemusel õppija:

 1. tunneb Raamatupidamise seadust ja Raamatupidamise Toimkonna juhendeid;
 2. koostab raamatupidamise algdokumendid vastavalt nõuetele;
 3. oskab kasutada kahekordset kirjendamist ja tunneb väikeettevõtet puudutavat seadusandlust;
 4. tunneb maksuseadusandlust ja oskab esitada igakuiseid maksudeklaratsioone;
 5. koostab majandusaasta aruande põhiaruanded – bilanss, kasumiaruanne;
 6. oskab korraldada väikeettevõtte raamatupidamist raamatupidamisprogrammis Merit Aktiva;
 7. on läbinud koolituse vastavalt õppekavale ja esitanud ära 5 kodutööd.

Õppe ajal tuleb esitada ära 5 kodutööd, mille kohta annab koolitaja videovestluse teel tagasisidet.


KOOLITUSE SISU teemablokkide kaupa:
1. Raamatupidamise teoreetiline teemablokk annab põhjaliku, kuid vägagi elulise ülevaate raamatupidamise seadusandlusest. Kõige rohkem tehakse vigu algdokumentide määratluses ja ei kasutata ära kõiki võimalusi kulusid optimeerida. Selle bloki kõige väärtuslikumad nipid on kulude struktuuri loengus, kus käsitletakse erinevaid maksuvabasid kulutusi.

2. Raamatupidamise praktiline korraldamine Merit Aktivas on väga praktiline õppevideode blokk, kus koolitaja näitab videos täpselt ette, mida ja kuidas peab tegema programmis.  Nende videode vaatamise tulemusena on sul võimalik teha ära olulised toimingud oma ettevõtte raamatupidamises.
2.1 kasutajakonto tegemine Merit Aktivasse ja erinevad eelseadistused
2.2 müügiarve koostamine
2.3 kuludokumentide sisestamine
2.4 aruandva isiku kuluaruannete sisestamine
2.5 erinevate makseviiside kasutamine raamatupidamises
2.6 pangaväljavõtte sisestamine ja tehingute kinnitamine
2.7 põhivara arvestus ja sisestus
2.8 laoarvestuse kasutamine
2.9 pearaamatu kannete koostamine
2.10 e-arve aktiveerimise juhend
2.11 digilahendused raamatupidamises

3. Personaliga seotud seadusandluse ja raamatupidamise blokk annab nippe, kuidas tänapäeva ettevõtluses käib meeskonna loomine ja mis on oluline teada tööandjal.

4.  Majandusaasta aruande koostamise bloki eesmärgiks on juhendada igat osalejat reaalse ettevõtte majandusaasta aruande koostamisel ja esitamisel.

LÄBIMISTINGIMUSED: Koolituse läbib õpilane, kes annab tagasisidet iga õppevideo kohta ja lisaks esitab ära kõik 5 kodutööd..
KOOLITUSEL VÄLJASTATAV DOKUMENT: Tunnistus/tõend raamatupidamise algõppe läbimise kohta.

KOOLITUSEL KASUTATAKSE ERINEVAID ÕPETAMISE MEETODEID: videoloengud, näited, praktiline töö ja esitatud kodutööd.