Kaide-Liis Luht

Kaide-Liis Luht õpib Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor finantsjuhtimise erialal ning Tallinna Tehnikakõrgkoolis sotsiaaltöö erialal.
Kaide-Liis on töötanud 2017.aastast noorsootöö valdkonnas erinevatel ametikohtadel: noorsootöötajana, projektijuhina ning noortekeskuse juhatajana. 2019.aastal omandas ta noorsootöötaja kutsetaseme 6.  Projektijuhi ning projektide koordinaatorina on Kaide-Liis töötanud mitmetes mittetulundusühingutes. 2013.aastast on Kaide-Liisil kogemused mitme ettevõtte asutamise ning juhtimise valdkonnas- ta on tegelenud nii organisatsiooni turunduse kui ka personalitööga.
Raamatupidamisega on Kaide-Liis tegelenud aastaid, töötades nii raamatupidamisteenuseid pakkuvas büroos raamatupidajana, finantsjuhina kui ka tegelenud erinevate projektide raamatupidamisega.
Hetkel töötab Kaide-Liis ettevõtlusõpetajana, koolitajana, osaleb mitme ettevõtte juhtimises ning tegeleb ettevõtete finantsanalüüsiga.